Czasy panowania Sasów w Polsce to w architekturze i sztuce okres rokoka. Powstają wtedy największe zespoły pałacowe Europy jak Mafra w Portugalii, Palacio Real, Aranjuez i La Granja w Hiszpanii, Wersal we Francji, Palazzo Reale w Turynie i Neapolu, Pałac w Würzburgu i Berliner Schloss w Niemczech, Hofburg i Schönbrunn w Austrii, Hradczany w Czechach, Kungliga Slottet w Szwecji, Ermitaż, Peterhof i Carskie Sioło w Rosji, Rundale na Łotwie itp. Wszystkie te budowle cechuje skrajny wręcz monumentalizm i niezwykle bogata dekoracja. Na tym tle budowle Warszawy, w tym Zamek, prezentują się niezwykle skromnie.

Polska w owym czasie była republiką i utrzymanie tego swego rodzaju pałacu senatu jakim był wówczas Zamek należało do Rzeczypospolitej. Jednak słabość polityczna i gospodarcza państwa, a przede wszystkim szcupłość środków, nie pozwoliły na stworzenie siedziby godnej pierwszej republiki nowożytnej Europy obejmującej nie pojedyncze miasto, lecz całe państwo, a nawet dwa.

Zniszczenia w czasie wojny północnej Przebudowy Wnętrza